Huisregels

We vertrouwen erop dat je de huisregels van Festival Forever Young naleeft en dat je je houdt aan beslissingen en aanwijzingen van de organisatie of personen die namens de organisatie handelen. Houd je je niet aan de huisregels, volg je niet de aanwijzingen en/of beslissingen van de organisatie, dan wordt je de toegang tot het festivalterrein ontzegt of wordt je van het festivalterrein verwijderd, zonder teruggave van entreegelden of andere vorm van compensatie. Wanneer de organisatie het nodig acht wordt de politie ingeschakeld of aangifte gedaan.

 

 • Wij hebben geen entreekaarten in de voorverkoop.
 • Personen tot 25 jaar vragen wij om legitimatie.
 • Valse of nagemaakte identiteitsbewijzen worden in beslag genomen.
 • Personen tot 18 jaar krijgen bij de entree een stempel.
 • Personen boven de 18 jaar ontvangen een polsbandje bij de entree. Polsbandjes mogen alleen door medewerkers van Festival Forever Young om de pols worden bevestigd.
 • Polsbandjes zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Hier wordt ook op gecontroleerd.
 • Bij verlies van een polsbandje dient een nieuw polsbandje te worden gekocht. Bij twijfel over de leeftijd van de bezoeker kan een kapot polsbandjes alleen worden ingewisseld op vertoon van een legitimatiebewijs.
 • Bezoekers kunnen aan de ingang worden gefouilleerd. Degene die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang worden geweigerd zonder teruggaaf van entreegelden.
 • Er is mogelijk politie aanwezig tijdens het festival o.a. ter controle van de handel in drugs.
 • Eigen drank en eten, glas, blik, drugs en gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan op het festivalterrein en worden bij de ingang in beslag genomen.
 • Stichting Festival Forever Young is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadigingen of verlies van eigendommen van bezoekers aan het festival.
 • Consumptiemunten zijn alleen geldig tijdens het festival en worden niet teruggenomen. Je kunt ze het jaar daarna weer gebruiken.
 • Wij schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Ook is het voor personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan alcohol te nuttigen. Bij overtreding volgt verwijdering van het terrein.
 • Het verstrekken van alcohol aan personen onder de 18 jaar door personen van boven de 18 jaar is verboden. Bij overtreding volgt ook hier verwijdering van het terrein.
 • In de festivaltent geldt een rookverbod.
 • Crowdsurfen is verboden.
 • Vuurtje stoken is ten strengste verboden. Je brengt jezelf en andere festivalbezoekers in gevaar. Verwijdering van het terrein volgt.
 • Handel zonder toestemming van de organisatie is verboden.
 • Het verspreiden van promotiemateriaal, zoals flyers, poster, banners en stickers op en rond het festivalterrein mag alleen wanneer de organisatie uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.
 • Tijdens het festival wordt gefilmd en gefotografeerd. De beelden worden mogelijk gepubliceerd op onze website en/of gebruikt voor publicatiedoeleinden. Betreding van het festivalterrein houdt in dat je ermee instemt dat we gebruikmaken van beeldmateriaal waarop je staat weergegeven.
 • Blijf rustig bij calamiteiten, waarschuw vrijwilligers van het festival (herkenbaar aan hun t-shirt) en volg de instructies van de organisatie.
 • AED is aanwezig bij de EHBO op het backstage terrein. Medewerkers van de EHBO zijn aanwezig op het festivalterrein of bereikbaar via vrijwilligers van het festival.
 • Het is verboden voor onbevoegden zich op het backstage terrein (speelvelden Handbalvereniging Excelsior, kantine en parkeerterrein) te bevinden. Art. 461 WvS.
 • De organisatie van Festival Forever Young behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma door te voeren. Ten behoeve van de veiligheid kunnen ook wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd.
 • Tot slot: gedraag je. Een goede sfeer staat voorop en we hopen dat al onze bezoekers daarvan kunnen genieten.